Roosreading

ROOS READING

De verschillende aspecten van de roos staan symbool voor belangrijke aspecten van je bestaan:

Wortels – je verankering in de realiteit.
Stengel – je levenshouding en dragend vermogen.
Bloem – je mogelijkheden tot ontplooiing.
Zon – je wezenskern.

Zolang we geen verbinding aangaan met onze wezenskern, zal elke echte verandering onmogelijk blijven.
De roos als geheel: de essentie van je actuele situatie.

In iedere reading staat individualiteit,respect en unieke weergave van dat moment voorop.